Genel Bakış


   Uzaktan Algılama


   Coğrafi Bilgi Sistemi


   Afet Bilgi Sistemi


   Fotogrametri


   Lidar-Lazer Tarama


   Statik-Mekanik-Elektrik


   >>Referanslar


   Mühendislik Proje Referansları  

Coğrafi Bilgi Sistemi Projeleri

·          İstanbul Valiliği Afet Bilgi Sistemi Projesi

·          Şişli Belediyesi Şişli İlçesi Mobil Afet Bilgi Sistemi Projesi

·          İstanbul Valiliği Kamu Binaları Envanteri Projesi

·          İstanbul’daki Tarihi Çeçmelerin CBS ile Envanteri Projesi(İSKİ-İstanbul Büyükşehir Belediyesi )

·          Tokat Bina Envanter Projesi (Tokat Belediyesi)

·          İstanbul Elekteronik Kent Rehberi(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

·          Ahlat Selçuklu  Mezarlığı Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi(Kültür Bakanlığı)

·          Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyeleri sınırlarındaki 1000 adet binanın depreme dayanıklılık ve proje  planlarının etüdü çalışması (Anadolu Üniversitesi)

·          Tokat Turhal Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulumu (Turhal Belediyesi)

·          Haliç Bilgi Sistemi(İstanbul Teknik Üniversitesi)

 

Adres Bilgi Sistemi Referansları

·          Şişli Adres Bilgi Sistemi Projesi(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

·          Şişli Mobil Afet Bilgi Sistemi Projesi(Şişli Belediyesi)

·          Kağıthane Adres Bilgi Sistemi Projesi(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

·          Kağıthane İç Kapıların üretimi Montajı ve UAVT ile Entegrasyonu ve Gelir Artırıcı Çalışma Projesi (Kağıthane Belediyesi)

·          Bağcılar Adres Bilgi Sistemi, İç ve Dış Kapıların üretimi Montajı ve UAVT ile Entegrasyonu Projesi(Bağcılar Belediyesi)

·          Kartal Adres Bilgi Sistemi Projesi(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

·          Adalar Adres Bilgi Sistemi Projesi(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

·          Kadıköy Adres Bilgi Sistemi Projesi(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

·          Ataşehir Adres Bilgi Sistemi Projesi(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

·          Büyükçekmece Adres Bilgi Sistemi Projesi(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

·          Bitlis Ahlat Tarihi Selçuklu Mezarlığı Mezarlık Bilgi Sistemi Oluşturulması(Kültür Bakanlığı)

·          Zile Bina Envanter ve Adres Bilgi Sistemi, İç ve Dış Kapıların üretimi Montajı ve UAVT ile Entegrasyonu Projesi(Zile)

 

Laboratuar Kurulumu ve Eğitim Projeleri

·          Yeşilırmak Havzası  Kalkınma Birliği Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Laboratuarlarının Kurulması ve Eğitimlerinin Verilmesi

·          Kelkit Havzası Kalkınma Birliği Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Laboratuarlarının Kurulması ve Eğitimlerinin Verilmesi

·          İTÜ Maden Fakültesi Coğrafi Bilgi Sistemi Laboratuarının Kurulumu ve Eğitimlerinin verilmesi

·          Samsun Karadeniz Araştırma Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımları temini ve Eğitimlerinin verilmesi

·          Üniversite CBS Laboratuarı Kurulumu ve Yazılım Temini (İstanbul Teknik Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, GOP Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi,Konya Selçuk Üniversitesi, Fatih Üniversitesi, Tuzla Askeri Okulu, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, vb. )

 

Fotogrametri

·          İstanbul Boğazı Siluet Projesi

·          Adana Depreminde Hasar Gören Camilerin Minarelerinin Fotogrametrik Röleve Projesi

·          Türkmenistan Sultan Sencer Türbesi Fotogrametrik Rölöve Ölçümü

·          İstanbul ili  Sarıyer, Beyoğlu, Eminönü ve Beşiktaş’ta’ muhtelif yerlerdeki 7 adet tarihi Çeşmenin Fotogrametrik Rölöve Projesi

·          İstanbul Güneşli Papaz Köprüsü Fotogrametrik Rölöve Projesi

·          Van Kalesi Fotogrametrik Rölöve Projesi

·          Bitlis Ahlat Sahil Kalesi Fotogrametrik Rölöve Projesi

·          İstanbul Sarıyer 1. Mahmut Su Kemeri Fotogrametrik Rölöve Projesi

·          İstanbul Bayçeköy Su Kemeri Fotogrametrik Rölöve Projesi

 Fotogrametri Yazılımı Satış Referansları

·          Konya Selçuk Üniversitesi Fotogrametri Yazılımı Satışı

·          Eskişehir Anadolu Üniversitesi Fotogrametri Yazılımı Satışı

·          Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fotogrametri Yazılımı Satışı

·          Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotogrametri Yazılımı Satışı

·          İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fotogrametri Yazılımı Satışı

·          İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fotogrametri Yazılımı Satışı

·          Kadıköy Belediyesi Fotogrametri Yazılımı Satışı

·          Amasya Valiliği Fotogrametri Yazılımı Satışı

 Dijital Kartografya

·          Tokat Kent Rehberi(Matbaa Basımı)

·          Turhal Kent Rehberi(Matbaa Basımı)

·          Turhal İlçesi İdari Sınırları Haritası(Matbaa Basımı)

·          Şişli Belediyesi Afet Yönetim Rehberi(Matbaa Basımı)

·          Duvardan Duvara Şehir Rehberi Basımı(BİM Marketler Zinciri)

·          İnternet Tabanlı Haliç Coğrafi Bilgi Sistemi

·          Tokat Uydu Görüntüsünün Web Üzerinden Sunumu

·          Tokat Jeoloji Haritasının Web Üzerinden Sunumu

·          Türkiye Motorlu Taşıt İstasyonları Haritasının Web Üzerinden Sunumu

 Jelolojik Ve İnşaat Statik Projelendirme

 

·          Fatih İlçesi 2426 Ada 9 parselde Yer Alan SMÖ Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Elektrik ve Makine Projelerinin Hazırlatılması ile Zemin Etüdü Raporu Yaptırılması İşi

·          Fatih Veledi Karabaş Mahallesi, 1412 Ada, 52 Parseldeki; Tarsus Mescidi Eski Eser Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik. Makine Projeleri, Zemin Etüdü Ve Çevre Düzenleme Projeleri Hazırlanması İşi

·          Fatih İlçesi 2426 Ada 9 parselde Yer Alan SMÖ Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Elektrik ve Makine Projelerinin Hazırlatılması ile Zemin Etüdü Raporu Yaptırılması İşi

·          İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Rölöve Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik. Makine Projeleri, Zemin Etüdü Projeleri

·          İstanbul Üniversitesi Genel Cerrahi- Acil Cerrahi Binası  Rölöve Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik. Makine Projeleri, Zemin Etüdü Projeleri

·          Kabataş Erkek Lisesi Rölöve Restitüsyon Restorasyon, İnşaat, Elektrik. Makine Projeleri, Zemin Etüdü Projeleri