Genel Bakış


   Uzaktan Algılama


   Coğrafi Bilgi Sistemi


   >>Afet Bilgi Sistemi


   Fotogrametri


   Lidar-Lazer Tarama


   Statik-Mekanik-Elektrik


   Referanslar


   Afet Bilgi Sistemi  
İSTANBUL VALİLİĞİ
Afet Bilgi Sistemi
Afet; En genel tanımla insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen doğal, teknolojik
veya insan yapısı kökenli olaylara afet denilmektedir.
dep_1.jpg (24019 bytes)
wpe1E8.jpg (3803 bytes)
wpe1E9.jpg (4114 bytes)

wpe1EA.jpg (4216 bytes)

Afetleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
 • Deprem
 • Sel Baskını
 • Çığ Düşmesi
 • Toprak Kayması
 • Bina ve Tesis Yangınları
 • Orman Yangınları
 • Gemi Yangınları
 • Radyosyon ve Hava Kirliliği Gibi Önemli Nitelikli Kimyasal ve Teknolojik Olaylar
 • Ağır Ekonomik Bunalımlar
 • Diğer Haller

      Olası bir afet anı ve sonrasında Kriz komitesinin afet yönetimi çalışmalarında etkin ve doğru karar verebilmesi ve Acil Yardım Hizmet gruplarının çalışmalarına destek olabilecek bilgiye hızlı erişim ve etkin kullanımı hedeflenmiştir. Bu hedefi gerçekleştirmek için GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) olgusundan yararlanılmıştır.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere doğal, teknolojik veya insan yapımı kökenli bir olayın afet sonucunu doğurabilmesi için, insan toplulukları ve insan yerleşmeleri üzerinde kayıplar meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini bozarak veya kesintiye uğratarak bir yerleşme birimini etkilemesi gerekmektedir. Başka bir deyişle afet bir olayın kendisi değil de doğurduğu sonuçtur

Afetin büyüklüğüne etki eden ana faktörleri ise aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

 • Olayın fiziksel büyüklügü.
 • Olayın yerleşme alanlarına olan uzaklığı.
 • Fakirlik ve az gelişmişlik.
 • Hızlı nüfus artışı.
 • Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz sanayileşme.
 • Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı.
 • Bilgisizlik ve eğitim eksikliği.
 • Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici önlemlerin ulaşabildiği düzey.

dep2_2.jpg (4102 bytes)

dep3_2.jpg (5815 bytes)

dep4_2.jpg (3291 bytes)