Genel Bakış


   Uzaktan Algılama


   Coğrafi Bilgi Sistemi


   Afet Bilgi Sistemi


   Fotogrametri


  Lidar-Lazer Tarama


   >>
Statik-Mekanik-Elektrik


   Referanslar
  Statik-Mekanik-Elektrik Projeleri, Jeolojik Etüd  

1.       Statik Proje ve Hesapların yapılması hizmeti

2.       Statik Güçlendirme hizmetleri

3.       Restorasyon Projelerine Yönelik Statik Rapor Hazırlama

4.       Elektrik Projelerinin ve Keşif Metrajların hazırlanması

5.       Mekanik (Doğalgaz, Su, Asansör, Yalıtım ve Isı) Projelerinin hazırlanması

Jeolojik Projelendirme

 • Zemin Etüdü Hizmetleri
 • Hidrojeolojik Hizmetler
 • Jeoteknik Hizmetler
 • Jeofizik Etüdler

a)      Sismik Yöntem

b)      Elektrik Özdirenç(Resistivite)  Yöntemi;

c)       YER RADARI (GPR)

d)      Manyetik Yöntem

 • Jeolojik Etüdler
 • Arkeojeofizik Etüdler
 • Jeolojik Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemine Aktarılması
 • Joelojik Haritaların İnternetten Sunumu
 • Binaların Depremlere Karşı Güçlendirme Projelerin Hazırlanması
 • Uzaktan Algılma Teknikleri ile FotoJeolojik Tespitlerin Yapılması
 • GPS Deformasyon Ölçümleri ile Yerkabuğu Haraketlerinin Değişiminin İzlenmesi

Projeler

 ·          Fatih İlçesi 2426 Ada 9 parselde Yer Alan SMÖ Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Elektrik ve Makine Projelerinin Hazırlatılması ile Zemin Etüdü Raporu Yaptırılması İşi

·          Fatih Veledi Karabaş Mahallesi, 1412 Ada, 52 Parseldeki; Tarsus Mescidi Eski Eser Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik. Makine Projeleri, Zemin Etüdü Ve Çevre Düzenleme Projeleri Hazırlanması İşi

·          Fatih İlçesi 2426 Ada 9 parselde Yer Alan SMÖ Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Elektrik ve Makine Projelerinin Hazırlatılması ile Zemin Etüdü Raporu Yaptırılması İşi

·          İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Rölöve Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik. Makine Projeleri, Zemin Etüdü Projeleri

·          İstanbul Üniversitesi Genel Cerrahi- Acil Cerrahi Binası  Rölöve Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik. Makine Projeleri, Zemin Etüdü Projeleri

·          Kabataş Erkek Lisesi Rölöve Restitüsyon Restorasyon, İnşaat, Elektrik. Makine Projeleri, Zemin Etüdü Projeleri