Genel Bakış


   Uzaktan Algılama


   Coğrafi Bilgi Sistemi


   Afet Bilgi Sistemi


   Fotogrametri


   >>Lidar-Lazer Tarama


   Statik-Mekanik-Elektrik


   Referanslar
  AKROLAZER  
Genel olarak tarama işlemi adı altında bir cisme dokunmadan onu tamamen taramak ve bu biçimde elde edilen bilgilerle bilgisayar ortamında işlem yapmak anlaşılmaktadır. Tarayıcılar bir, iki veya üç boyutlu bilgiler üreten bir Analog-Dijital Dönüştürücü olarak da ele alınabilir.


Gelişen yersel lazer tarayıcı teknolojisi ile, nesne yüzeyinde yüksek doğruluklu ve çok yoğun 3 boyutlu nokta ölçümü mümkün hale gelmiştir. Yersel lazer tarayıcıların bir parçası olan sayısal kamera ya da video kameralar ile kaydedilen görüntüler ve yoğun 3 boyutlu noktalar kullanılarak sayısal ortofoto, üç boyutlu modelleme yapılabilmekte ve elde edilen veri kolaylıkla görselleştirilebilmektedir

 

İstanbul Ortaköy Cami Lazer Tarama Projesi

Bitlis Ahlat Selçuklu Mezarlığı Lazer Tarama Projesi

 

MOBİL LAZER TARAMA ÖLÇME SİSTEMLERİ