Genel Bakış


   Uzaktan(Uzaydan) Algılama


   >>Coğrafi Bilgi Sistemi


   Afet Bilgi Sistemi


   Fotogrametri


   Lidar-Lazer Tarama


   Statik-Mekanik-Elektrik


   Referanslar
   Coğrafi Bilgi Sistemi  

 

Coğrafi Bilgi Sistemi (GIS - Geographic Information System) Yeryüzünde mevcut olan ve sonradan oluşan her türlü verileri haritalamaya ve analiz yapmaya yarayan bilgisayar bazlı bir sistemdir. GIS teknolojisi sorgulama, görüntüleme, istatistik analiz ve haritalarda gösterilen coğrafi analiz gibi ortak veri tabanı işlemlerini birleştirir. Bütün bu özellikler GIS ‘i diğer bilgi sistemlerinden ayırır ve strateji planlamada, sonuçları tahmin etmede, olayları açıklamada genel ve özel işlemlere cevap vermesi ile önemli hale getirir.

Akropol Tarafından Sunular CBS Hizmetleri

§  Ulusal Adres Bilgi Sistemi ve Yönetim  Bilgi Sitemi ile Entegre Coğrafi Tabanlı Adres(Numarataj) Bilgi Sistemi

§  Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı Modern Afet Yönetim Bilgi Sistemi

§  Kent Bilgi Sistemi

§  Mezarlık Bilgi Sistemi

§  Çeşme Bilgi Sistemi

§  Mobil Haliç Bilgi Sistemi

§  Mobil Afet Bilgi Sistemi

§  Kamu Binaları Envanter Bilgi Sistemi

§  Havza Bilgi Sistemi

§  Toprak Yönetim Bilgi Sistemi

§  Emniyet Bilgi Sistemi

§  Yol Bilgi Sistemi

§  Ulaşım Bilgi Sistemi

§  Orman Bilgi Sistemi

§  İl Bilgi Sistemi

§  Kaynak Yönetim Bilgi Sistemi

§  Meteoroloji Bilgi Sistemi

§  Çevresel izleme Bilgi Sistemi

§  Binaların depreme dayanıklıklarına yönelik Envanter Bilgi Sistemi

§  CBS ve Afet yönetimine yönelik CBS  uygulama yazılımlarının hazırlanması

§  Ulusal Adres Veri Tabanının CBS ile entegrasyonuna yönelik Uygulama yazılımlarının hazırlanması

§  Pocket PC üzerinde Mobil CBS uygulama yazılımlarının hazırlanması

§  GIS Server (Coğrafi Veritabanı Sunucusu) Kurulumu, Servislerin hazırlanması ve teknik destek hizmetleri.

§  Internetmapserver  Kurulumu, Servislerin hazırlanması ve teknik destek hizmetleri.

§  Veritabanı tasarımı  ve Sistem tasarımı hizmetleri

§  İlişkisel vertabanları(Oracle, DB2, Sybase, Informix, SQL Server Vb) arasında entegrasyon ve veri dönüşüm hizmetleri.

§  CBS ve CAD sistemleri arasında verilerin birbirleri ile birlikte çalıştırılması(Netcad, EGHAS, Autocad, Mapinfo, ArcGIS, Microstation) hizmetleri.

§  CBS Laboratuarlarının Kurulumu ve Bakımı Hizmetleri

§  CBS Eğitim Hizmetleri

§  CBS Analiz ve görselleştirme hizmetleri, Tematik harita hazırlama hizmetleri

§  3D CBS Hizmetleri

§  Basılı Kent ve  Şehir Haritaları Hazırlama Hizmetleri