Genel Bakış


   Rölöve-Restorasyon


   Eski Eser Uygulama


   Kentsel Tasarım


   Mimari Proje


   3D Model


   >>Referanslar
  Mimarlık>Referanslar-Projeler  

 

  1. KALE PROJELERİ

 

a)      Van Kalesi Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi(Kurul Onaylı)

b)      Bitlis Ahlat Sahil Kalesi Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi(Kurul Onaylı)

c)       Tokat Kalesi Rölöve Projesi(Kurul Onaylı)

d)      Tokat Niksar Kalesi Rölöve, Restorasyon Çevre Düzenleme Projesi(Kurul Onaylı)

e)      İstanbul Sultanbeyli Aydos Kalesi Rölöve Restitisyon Restorasyon Projesi

f)       İstanbul Sultanbeyli Aydos Kalesi Bilimsel Arkeolojik Kazı Yapılması İşi

g)      Tokat Turhal Kalesi Rölöve  Restitüsyon , Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

  1. SU YAPILARI PROJELERİ

a)      İstanbul Sarıyer 1. Mahmut Su Kemeri Fotogrametrik Rölöve Projesi

b)      İstanbul Bayçeköy Su Kemeri Fotogrametrik Rölöve Projesi

c)       İstanbul ili  Sarıyer, Beyoğlu, Eminönü ve Beşiktaş’ta’ muhtelif yerlerdeki 7 adet tarihi Çeşmenin Fotogrametrik Rölöve Projesi

d)      İstanbulda bulunan 1200 civari tarihi çeşmenin envanteri hazırlanması ve Çeşme Bilgi Sistemi Oluşturulması Projesi

e)      İstanbul Tuzlada muhtelif yerlerdeki 4 adet tarihi çeşmenin Fotogrametrik Rölöve Proj.

f)       İstanbul Güneşli Papaz Köprüsü Fotogrametrik Rölöve Projesi

g)         Tokat Niksar Talazan Köprüsü Lazer Tarama Projesi

  1. KENTSEL TASARIM, SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA ve SİLÜET  PROJELERİ

a)      İstanbul Beyoğlu Gümüşsuyu Caddesi Cephe Rehabilitasyon Kentsel Tasarım Projesi

b)      İstanbul Fatih Atatürk Bulvarı  Cephe Rehabilitasyon Kentsel Tasarım Projesi

c)       İstanbul Pendik Gazi Paşa Caddesi Cephe Rehabilitasyon Kentsel Tasarım Projesi

d)      İstanbul Beşiktaş Ortaköy 18 Akarlar Kentsel Tasarım Projesi

e)      İstanbul Beyoğlu Tarlabaşı Cephe Silüeti Hazırlama Projesi

f)       İstanbul Tuzla 40 Pafta Yenileme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi

g)      Tokat Beyhamam Sokak Sokak Sağlıklaştırma Projesi

h)      Tokat Bey Sokak Sokak Sağlıklaştırma Projesi

i)        İzmir Tire Sokak Sağlıklaştırma Projesi Cephe Rölövelerinin Hazırlanması

j)        İzmir Bayındır Sokak Sağlıklaştırma Projesi Cephe Rölövelerinin Hazırlanması

k)      İstanbul Boğazı Silüet Projesi

  1. TEK YAPI ÖLÇEĞİNDE MİMARİ PROJELER

a)      Tuzla 40 Pafta Yenileme alanında bulunan 100 adet binanın Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin hazırlanması

b)      Beşiktaş Ortaköy Bulgurlu Sokakta bulunan 18 adet tarihi akar evlerinin rölöve restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması

c)       Tokat Bey Hamam Sokakta Bulunan 37 Adet Binanın Rölöve Projesin Hazırlanması

d)      Tokat Bey Sokakta Bulunan 22 Adet Binanın Rölöve Projesin Hazırlanması

e)      Tokat Tarihi Belediye Binasının cephe Rölövesinin Hazırlanması projesi

f)       Tokat Halit Sokakta Bulunan Sivil Mimarlık Örneği yapının Rölöve Restitüsyon, Restorasyon Projesinin Hazırlanması

g)      İETT Genel Müdürlüğü Beyoğlu Metrohan Binası Rölöve ve Cephe Restorasyon projesinin hazırlanması.

h)      Beyoğlu. Emniyet Ekipler Amirliği Binası Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Elektrik, Makine Projeleri İşi

i)        Fatih Tevkii Cafer Mahallesi, 2309 Ada 24-25 parselde Yer Alan SMÖ Yapının Rölöve, Restitüsyon Projesi

j)        Fatih İlçesi 2426 Ada 9 parselde Yer Alan SMÖ Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Elektrik ve Makine Projelerinin Hazırlatılması ile Zemin Etüdü Raporu Yaptırılması İşi

  1. ANITSAL ESER PROJELERİ (CAMİ – TÜRBE – MEZAR-ANTİK KENT)

a)      İstanbul Valiliği Binası Rölöve Restitüsyon, Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

b)      Fatih Veledi Karabaş Mahallesi, 1412 Ada, 52 Parseldeki; Tarsus Mescidi Eski Eser Yapının Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon, İnşaat, Elektrik. Makine Projeleri, Zemin Etüdü Ve Çevre Düzenleme Projeleri Hazırlanması İşi

c)       Tuzla Sulatan 1. Ahmet Cami Rölöve Projesi

d)      Tuzla Zeytinbaba Türbesi Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi

e)      Adana Ceyhan depreminde hasar gören tarihi cami minarelerinin Fotogrametrik rölöve projesi

f)       Türkmenistan Sultan Sencer Türbesi Fotogrametrik Belgeleme Projesi

g)      Bitlis Ahlat Selçuklu Mezarlığı Fotogrametrik Belgeleme Projesi

h)      Bitlis Adilcevaz Selçuklu Mezarlığı Çevre Düzeni Projesi

i)        İzmir Bayındır Kilisesi Rölöve Projesi

j)        Antalya Patara Antik Kenti Tiyatro Yolu ve Taş Tarlası Rölöve Projesi

k)      Diyarbakır Parlı Sefa Camii Lazer Tarama Projesi

l)         Diyarbakır Sultan Suca Türbesi  Lazer Tarama Projesi

m)    Diyarbakır Hz. Ömer Camii Lazer Tarama Projesi

n)      Diyarbakır Selahattin Eyyübi  Camii Lazer Tarama Projesi

o)      Mardin Ulu  Camii Lazer Tarama Projesi

p)      İzmir Buca Atatürk Rölyef Anıtı Lazer Tarama Projesi

F. EĞİTİM BİNALARI PROJELERİ

a)    İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Rölöve Restitüsyon, Restorasyon Projesi

b)   İstanbul Üniversitesi Genel Cerrahi- Acil Cerrahi Binası  Rölöve Restitüsyon, Restorasyon Projesi

c)   Tuzla Atatürk İlköğretim Okulu Rölöve Restütisyon Restorasyon Projesi

d)   Tokat Bey Sokakta Bulunan Merkez Kız Kuran Kursu   Rölöve  Projesi

e)   Kabataş Erkek Lisesi Rölöve Restitüsyon Restorasyon Projesi

f)    İstanbul Vefa Lisesi Fotogrametri k Belgeleme Projesi

g)   Mardin Gazipaşa İlköğretim Okulu Lazer Tarama Projesi