Genel Bakış


   Rölöve-Restorasyon


   Eski Eser Uygulama


   Kentsel Tasarım


   Mimari Proje


   >>3D Model


   Referanslar
  Mimarlık>3D Modelleme  

 Tarihi Eserlerin Restorasyon Projelerinin 3D Perspektiflerinin ve Animasyonlarının Hazırlanması

Çevre Düzeni Projelerinin 3D Perspektiflerinin ve Animasyonlarının Hazırlanması

Kentsel Tasarım ve Sokak Sağılıklaştırma Projelerinin 3D Perspektiflerinin ve Animasyonlarının Hazırlanması

Uydu Görütüeri Kullanarak Gerçekçi CBS tabanlı 3D modellerin hazırlanması

3D Lazer tarayıcı ile 3D model oluşturulması ve 3D Printerlar ile yapı maketlerinin hazırlanması

3d Modelleme