>>Genel Bakış


   Rölöve-Restorasyon


   Eski Eser Uygulama


   Kentsel Tasarım


   Mimari Proje


   3D Model


   Referanslar

  Mimarlık>Genel Bakış  

Tarihi ve kültürel mirasın, restorasyon için projelendirme aşamasında rölövelerin hazırlanması önemli iş adımlarından biridir. Yersel fotogrametri yöntemi fotogrametrik rölöve yapımında yıllardır başarı ile kullanılan bir yöntemdir.

Gelişen bilgisayar ve bilgi teknolojileri ile birlikte, klasik yersel fotogrametri yöntemi yerini digital yersel fotogrametri yöntemine bırakmıştır. Digital fotogrametri yöntemi ile bütün yöneltme ve çizim işlemleri bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bu yöntem, otomatik yöneltme ve ölçme işlemleri, sayısal üç boyutlu vektör veri, sayısal ortofoto, sayısal yüzey ve arazi modellerinin üretimi gibi birçok imkan sunmaktadır. Elde edilen sonuç ürünlerin sayısal olması, bu ürünlerin belgeleme ve fotogrametrik rölöve dışında üç boyutlu modelleme, üç boyutlu verinin görselleştirilmesi, yönetilmesi ve CBS ortamında sunulması gibi farklı uygulama alanlarında da kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Son yıllarda yersel lazer tarayıcılar kültürel mirasın belgelenmesinde kullanılan ve popüler olan diğer bir yöntemdir. Gelişen yersel lazer tarayıcı teknolojisi ile ,nesne yüzeyinde yüksek doğruluklu ve çok yoğun 3 boyutlu nokta ölçümü mümkün hale gelmiştir.

Yersel lazer tarayıcıların bir parçası olan sayısal kamera yada video kameralar ile kaydedilen görüntüler ve yoğun 3 boyutlu noktalar kullanılarak sayısal ortofoto, üç boyutlu modelleme yapılabilmekte ve elde edilen veri kolaylıkla görselleştirilebilmektedir.

Firmamız modern belgeleme teknolojileri kullanarak restorasyon projeleri için altlık teşkil eder rölöve projelerini hazırlamakta, rölöve ve restitüsyon projeleri yardımı ile restorasyon projelerini hazırlamaktadır. Hazırlanmış restorasyon projelerinin uygulamasını yapmaktadır.

MİMARİ HİZETLER

  1. Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri
  2. Çevre Düzeni , Peyzaj projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması
  3. Sokak Sağlıklaştırma Projeleri  ve  Cephe Rehabilitasyon Projelerinin Hazırlanması
  4. Boğazların  ve Sahil Alanlarının Fotogrametrik Siluetlerinin Hazırlanması
  5. Tarihi Binaların Statik ve  Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması
  6. Tarihi Binaların Elektrik ve Mekanik Projelerinin Hazırlanması
  7. Jeolojik ve Jeoteknik İncelemeler
  8. Ulaşım Analizleri ve Ulaşım Planlama Hizmetleri
  9. Kentsel Sit Alanları Araştırma Raporlarının Hazırlanması
  10. Sanat Tarihi Raporu Hazırlama
  11. Arkeolojik Çalışmalar
  12. Koruma Amaçlı İmar Planı Altığı Hazırlama
  13. Müze Teşhir Tanzim ve Düzenleme Projeleri
  14. Park Bahçe Düzenleme Projeleri
  15. Boğaziçi Öngörünüm Analiz ve Öneri Çalışmaları
  16. Keşif Metraj Hesaplama, İhale Dosyası Hazırlama Hizmetleri
  17. Tototalstation, Fotogrametrik ve Lazer Tarama Ölçme Yöntemi ile Arkeolojik ve Mimari  Belgeleme
  18. Hava Fotogrametrisi (Balon, Uçak, Model Uçak, Model Helikopter) ve LIDAR(Hava Lazeri) Ölçme Yöntemi ile Arkeolojik ve Mimari  Belgeleme
  19. Yer Altı Radarı(GPR) ile Ölçme Yöntemi ile Arkeolojik Belgeleme
  20. Batimetrik (Denizaltı) Ölçme Yöntemi ile Arkeolojik Belgeleme
  21. 3D Kent Modelleme, Animasyon ve Kent Maketi Hazırlama
  22. Eski Eser İnşaat Uygulama Hizmetleri