Genel Bakış


   Rölöve-Restorasyon


   Eski Eser Uygulama


   Kentsel Tasarım


   >>Mimari Proje


   3D Model


   Referanslar
  Mimarlık>Mimari Projelendirme  

·         Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri

·         Çevre Düzeni , Peyzaj Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması

·         Sokak Sağlıklaştırma Projeleri  ve  Cephe Rehabilitasyon Projelerinin Hazırlanması

·         Yenileme Avan Projeleri

·         Boğazların  ve Sahil Alanlarının Fotogrametrik Siluetlerinin Hazırlanması

·         Ulaşım Analizleri ve Ulaşım Planlama Hizmetleri

·         Kentsel Sit Alanları Araştırma Raporlarının Hazırlanması

·         Koruma Amaçlı İmar Planı Altığı Hazırlama

·         Müze Teşhir Tanzim ve Düzenleme Projeleri

·         Park Bahçe Düzenleme Projeleri

·         Boğaziçi Öngörünüm Analiz ve Öneri Çalışmaları

·         3D Kent Modelleme, Animasyon ve Kent Maketi Hazırlama

·         Eski Eser İnşaat Uygulama Hizmetleri

Mimari Projeler