HİZMETLER
  
   akroSPACE
  
(Uzaktan Algılama)


   akroLASER
   (Lazer Tarama)


   akroGIS
   Coğrafi Bilgi Sistemi   akroGPS
   (Global Konumlama)   akroCITY
   (Kent Planlama)   akroHERITAGE
  (Eski Eser Proje)   akroSOFT
   (Yazılım Geliştirme)  akroCOACH
   (Danışmanlık Hizmetleri)


   akroMAP
   >>(Harita Mühendisliği)


  Hizmetler>Haritacılık Hizmetleri(akroMAP)  

Hizmetlerimiz:

·         Halihazır Harita Üretimi

·         Realtime Knematik, Statik ve Cors GPS Ölçümleri

·         Vaziyet Planı, Plankote Hazırlama

·         Coğrafi Bilgi Sistemi Projeleri

·         Uzaktan Algılama

·         Yersel Fotogrametri

·         Lazer Tarama

 

·         Mobil Haritacılık

·         Digital Kartoğrafya

·         Hacim Kübaj Hesabı

·         Arazi Toplulaştırma

·        18 Uygulama

·         Karayolu Projelendirme

·         Demiryolu Ölçüm ve Projelendirme

·         Sayısallaştırma

·         3 Boyutlu Modelleme

·         Kamulaştırma Projeleri

·         Şehir Rehberi, Basılı Haritalar, Büyük Ebat Duvar Haritaları

·         Mimari Rölöve ve Belgeleme

·         Boğaz Silüet  Haritaları

·         Batimetrik Haritalama

·         Jeolojik Haritalama

·         As-Build(Rölöve)

·         Altyapı Haritaları

·         Deformasyon Ölçümleri

·         Arazi Kullanım Haritaları