HİZMETLER
  
   akroSPACE
  
(Uzaktan Algılama)


   akroLASER
   (Lazer Tarama)


   akroGIS
   Coğrafi Bilgi Sistemi   akroGPS
   (Global Konumlama)   akroCITY
   (Kent Planlama)   akroHERITAGE
  >>(Eski Eser Proje)   akroSOFT
   (Yazılım Geliştirme)  akroCOACH
   (Danışmanlık Hizmetleri)


   akroMAP
   (Harita Mühendisliği)


  Hizmetler>Eski Eser Projelendirme(akroHERITAGE)  

·         Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri

·         Çevre Düzeni , Peyzaj Projeleri ve Kentsel Tasarım Projelerinin Hazırlanması

·         Sokak Sağlıklaştırma Projeleri  ve  Cephe Rehabilitasyon Projelerinin Hazırlanması

·         Yenileme Avan Projeleri

·         Boğazların  ve Sahil Alanlarının Fotogrametrik Siluetlerinin Hazırlanması

·         Ulaşım Analizleri ve Ulaşım Planlama Hizmetleri

·         Kentsel Sit Alanları Araştırma Raporlarının Hazırlanması

·         Koruma Amaçlı İmar Planı Altığı Hazırlama

·         Müze Teşhir Tanzim ve Düzenleme Projeleri

·         Park Bahçe Düzenleme Projeleri

·         Boğaziçi Öngörünüm Analiz ve Öneri Çalışmaları

·         3D Kent Modelleme, Animasyon ve Kent Maketi Hazırlama

·         Eski Eser İnşaat Uygulama Hizmetleri

·         Bilimsel Arkeolojik Kazı Yapılması, Arkeolojik Alanların Belgelenmesi

Mimari Projeler