HİZMETLER
  
   akroSPACE
  
(Uzaktan Algılama)


   akroLASER
   (Lazer Tarama)


   akroGIS
   Coğrafi Bilgi Sistemi   akroGPS
   (Global Konumlama)   akroCITY
   >>(Kent Planlama)   akroHERITAGE
   (Eski Eser Proje)   akroSOFT
   (Yazılım Geliştirme)  akroCOACH
   (Danışmanlık Hizmetleri)


   akroMAP
   (Harita Mühendisliği)

  Hizmetler>Kent Planlama(akroCITY)  

Hizmetlerimiz:

·         Kentsel Tasarım ve Peyzaj Planlarının Hazırlanması

·         Sokak Sağlıklaştırma ve Cephe Rehabilitasyon Projeleri

·         Kentsel Yenileme Projelerinin Hazırlanması

·         Gerçekçi  3D Şehir Modelleme ve Animasyonlarının  Hazırlanması

·         Kent Bilgi Sistemleri Kurulumu

·         Kentsel Dönüşüm Projeleri

 

 

·         Kentsel Envanter ve Bina envanter projeleri

·         Modern Kent ve Afet Yönetim Bilgi Sistemleri Kurlumu

·         Web Tabanlı Şehir Rehberleri Hazırlama

·         Altyapı Bilgi Sistemi Oluşturma

·         Çevre Düzeni Projeleri Hazırlama

·         Köydes Projeleri

·         İl Özel İdareleri  Yönetim Bilgi Sistemi Projeleri

·         Kültür Varlıkları Belgeleme ve Envanter Projeleri

·         Kent Yönetim Danışmanlığı

·        Mobil Kent Bilgi Sistemi Çözümleri

·         İç Kapı ve Dış Kapı Numarataj Projeleri

·        Adres Bilgi Sistemi, Yönetim Bilgi Sistemi ve Ulusal Adres Veritabanı Entegrasyonu

·         Doküman Yönetimi ve İş akış süreç yönetimi

·        Şehir Planlama, Havza Planlama, Arazi Kullanım Haritaları, Halihazır Haritalama, 18 Uygulaması