>>Genel Bakış


  Havza Planlama


   Çevre Düzeni Planı

  
   Koruma İmar Planı


   Yenileme Alanı


   Kentsel Dönüşüm


   Referanslar
  Kentsel Planlama>Genel Bakış  

KENTSEL VE BÖLGESEL PLANLAMA

Hizmetlerimiz:

·         Nazım İmar Planı Altlığı Hazırlama

·         Çevre Düzeni Planlarının Hazırlanması

·         Koruma Kurulu Onaylı Çevre Düzeni Projelerinin Hazırlanması

·         Kentsel Yenileme Projelerinin Hazırlanması


·         Uygulama İmar Planı Altlığı Hazırlama, Envanter ve Analiz Çalışmaları

·         18. Madde İmar Planı ve  ve 2981 Islah İmar Planı Uygulamaları

·         Kentsel Tasarım ve Peyzaj Planlarının Hazırlanması

·         Havza Planlaması, Tarımsal Uygun Alanların Uzaktan Algılama Teknikleri ile Tespiti

·         Yerleşime Uygunluk Haritalarının Hazırlanması

·         Jeolojik ve Jeoteknik İncelemeler

·         Çevre ve Su kirliği Analizleri ve Yıllara Göre Değişimlerinin Takibi

·         Koruma Amaçlı İmar Planı Altlığı Hazırlama

·         Kentsel Sit, Arkeolojik Sit ve Doğal Sit Alanlarının Tespiti

·         Planlanlanan Alanların 3D Modellerinin ve Maketlerinin Hazırlanması

·         Planlanan Alanların 3D Animasyonlarının  Hazırlanması

·         Altyapı Haritalarının ve Planlarının Hazırlanması