Eğitimler


   Danışmanlık


   AB Hibeleri


  Keşif Metraj


   >>İhale Dosyası


   Eğitim Talep


   Referanslar
  
 


  
  Ürünler>İhale Dosyası
 

 

4734 Sayılı Kamu İhaleleri'ne Yönelik İhale Dosyası, Yaklaşık Maliyet, Teklif Hazırlama

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kültür Eserleri İhale Yönetmeliği'ne  Yönelik İhale Dosyası, Yaklaşık Maliyet, Teklif

 Hazırlama     

Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği'ne  Yönelik İhale Dosyası, Yaklaşık Maliyet, Teklif Hazırlama

Dünya  Bankası İhallerinde İhale Dosyası, Yaklaşık Maliyet, Teklif Hazırlama

Avrupa Birliği İhallerinde İhale Dosyası, Yaklaşık Maliyet, Teklif Hazırlama

Kalkınma Ajansı İhallerinde İhale Dosyası, Yaklaşık Maliyet, Teklif Hazırlama

Üniversiterin Bilimsel Araştırma Projeleri İhallerinde İhale Dosyası, Yaklaşık Maliyet, Teklif Hazırlama

İnşaat, Mimari ve Restorasyon Projelerinde Uygulamaya Yönelik İdari Şartname, Teknik Şartname, Metraj, Keşif,

 Standart Form ve Belgeler, Birim Fiyat Teklif Cetvalleri, Sözleşme Tasarısı vb. Dökümanların Hazırlanması

Tekliflerin ve Birim Fiyatların Analiz Hesaplarının Yapılması, Özel Pozlar ve Birim Fiyatların Oluşturulması

Aşırı Düşük Savunması, Mukayeseli Keşif Hazırlanması, Geçici ve Kesin Kabüllerin Hazırlanması