Eğitimler


   >>Danışmanlık


   AB Hibeleri


   Keşif Metraj


   İhale Dosyası


   Eğitim Talep


   Referanslar 


  
  Danışmanlık
 

 

Coğrafi Bilgi Sistemi Proje Danışmanlığı

Kent Bilgi sisremi Danışmanlığı

Modern Afet Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Adres Yönetim Sistemi Danışmanlığı

Deformasyon ve İzleme Projeleri Danışmanlığı

Masaüstü ve Mobil Yazılımı ve Tasarımı Danışmanlığı

3D Dökümantasyon Danışmanlığı

İçerik Yönetimi ve İş Akış Yönetimi Danışmanlığı

Proje Yönetimi Danışmanlığı

Bilişim Altyapısı  ve Veritabanı Tasarımı Danışmanlığı

Restorasyon Projeleri Uygulanmasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri