Basında Akropol

İstanbul Afet Bilgi Sistemi Bülent Ecevit ve Süleyman Demirele Sunulurken